MPL GROUP NA EVROPSKÝCH OBCHODNÍCH VELETRHECH / UDÁLOSTECH

Rádi bychom vám poděkovali za vaši důvěru a za vaši laskavou a ohleduplnou diskusi na veletrhu 2022 i v předchozích letech.
Těšíme se na další setkání.