Drazí zákazníci!

Obdrželi jsme informaci, že správní rada LED Labs sp. Z o.o. zasílá zákazníkům informace týkající se sporu, který probíhá u okresního soudu ve Varšavě mezi touto společností a MPL POWER ELEKTRO sp. z o.o.

Rádi bychom vás informovali, že tyto informace jsou nepřesné, uvádějí vás v omyl, pokud jde o skutečný stav případu, a narušují dobré jméno a image společnosti MPL POWER ELEKTRO.

Žádáme vás, abyste se zdrželi vynášení soudních rozhodnutí, dokud nebude spor pravomocně vyřešen u soudu, včetně žalob podaných naší společností proti společnosti Led Labs Sp. z o.o. Doporučujeme vám také přečíst si níže uvedené informace, ve kterých představujeme naše stanovisko.

Nejprve produkty SU2, GR2, SU1, GR3, SU3, GR1 od společnosti MW Lighting nejsou kopií produktů A, B, D, G, Y, Z značky LUMINES Lighting. Nejsou rovněž kopií žádných dalších produktů a získali právo na registraci průmyslového vzoru vydané Patentovým úřadem Polské republiky. Rozhodnutí o udělení práva je na vyžádání k nahlédnutí v sídle společnosti.

Profily MW Lighting mají jiný průřez a liší se v mnoha technických vlastnostech příznivých z hlediska jejich použití, jako například:

  • průlomový systém montáže svítidla,
  • omezené uspořádání vnitřních výstupků pro lepší vyzařování světla a umožnění použití širšího LED pásu,
  • vnější žebrování ke zvýšení odvodu tepla, aby se profily a stínítka nedeformovaly a nezměnily barvu,
  • středová drážka na vnitřním povrchu základny usnadňující montáž profilu.

Jakékoli narážky na to, že naše společnost nabízí kopie jiných výrobků, a jakékoli informace porušující dobré jméno společnosti MPL POWER ELEKTRO a zásady spravedlivé hospodářské soutěže budou z naší strany stíhány podle zákona.

Za druhé, proti usnesením Okresního soudu ve Varšavě byla podána odvolání, protože podle našeho názoru je soudem přiznaná jistota neoprávněná.

Za třetí, proti výše uvedeným profilům LUMINES, které obsahují průmyslové vzory Společenství, bylo zahájeno řízení o prohlášení neplatnosti. Podle našeho názoru existují vážné důvody neplatnosti těchto průmyslových vzorů, což činí neoprávněné nároky, které nám byly adresovány. Níže jsou uvedeny odkazy na registr EUIPO obsahující záznam o podávání žádostí o neplatnost (průmyslových) vzorů.

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002146803-0001
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002146803-0002
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002146803-0003
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002761213-0012
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002761213-0014
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002761213-0015
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002761213-0016