Polityka prywatności

Mając na uwadze wejście w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (dalej: „GDPR“), chcielibyśmy przekazać niezbędne informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka:

MPL Power Elektro sp. z o.o.

ul. Handlowa 13, 41-807 Zabrze, NIP: 631-24-57-646.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iodo@mplgroup.pl

Adres pocztowy:  MPL Power Elektro sp. z o.o. ul. Handlowa 13, 41-807 Zabrze.

Dane te uzyskaliśmy w związku z Państwa zapytaniem biznesowym, realizacją umowy, zakupem produktów lub usług oferowanych przez nas lub z publicznie dostępnych źródeł.

Firma MPL Power Elektro z siedzibą w Zabrzu może przetwarzać Państwa dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wykonania umowy, dokonania zakupu lub odpowiedzi na zapytanie handlowe. Dotyczy to przede wszystkim świadczenia usług transakcyjnych, ich zawierania, realizacji umów zawartych w ramach umowy kupna-sprzedaży, a także rozwiązywania problemów technicznych, rozpatrywania reklamacji i zapytań przesyłanych za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.mplpower.pl.

Przetwarzanie danych przez MPL Power Elektro jest wymagane przepisami prawa dla celów podatkowych i rachunkowych oraz dla celów windykacji należności (w tym postępowań sądowych, mediacyjnych lub arbitrażowych).

Wyżej wymienione przetwarzanie odbywa się również w celu prowadzenia badań, analiz statystycznych, przechowywania danych w celach archiwizacyjnych oraz analiz służących poprawie i funkcjonowaniu firmy oraz potrzebom jej klientów.

Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu przechowywania danych w plikach cookies oraz w celu zbierania danych ze stron internetowych i aplikacji mobilnych (rezygnacja z powyższego jest możliwa poprzez zmianę ustawień w przeglądarkach internetowych) oraz w celach marketingowych (po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody).

MPL Power Elektro zapewnia realizację Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. prawo dostępu, przenoszenia, sprostowania i usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym.

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych lub wnieść skargę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom pośredniczącym współpracującym z MPL Power Elektro tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy lub zakupu (np. współpraca z firmami kurierskimi dostarczającymi produkty).

Spółka przechowuje Pana/Pani dane osobowe w związku z realizacją transakcji, umowy, zapytania, przez czas niezbędny do ich realizacji. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów: zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych. Jednocześnie, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym MPL Power Elektro zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania tej zgody.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu).