Informacje dla klientów

Data dodania: 04.03.2021

Szanowni Państwo!

Informujemy klientów niebędącymi producentami, instalatorami elektrycznymi, elektryków z odpowiednimi uprawnieniami uznawanych za profesjonalnych monterów/instalatorów w myśl normy EN61203-4:2019-02, którzy zakupili wyrób A12S 2501 z numerami seryjnymi rozpoczynającymi się od G1911xxxxx w sieci dystrybucji o możliwości zwrotu tych wyrobów.

W celu ustalenia szczegółów zwrotu proszę o kontakt z p. Łukasz Jaromin (mail: ljaromin@mplpower.pl , tel.: +48 693 961 822)

Data dodania: 04.01.2021

Szanowni Państwo!

GPV-20-12 – partia nr GLP1906xx
W trosce o bezpieczeństwo Naszych klientów oraz użytkowników pragniemy poinformować iż zachodzi podejrzenie niespełnienia przez zasilacze GPV-20-12 nr partii GLP1906xx wymagań norm EN 55015:2013. W związku z powyższym istnieje możliwość zwrotu towaru z tej partii produkcyjnej do MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o.

W celu ustalenia szczegółów zwrotu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 32 44 00 849 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem serwis@mplgroup.pl

Data dodania: 07.05.2020

Szanowni Państwo!

ADLS-100-12
W trosce o bezpieczeństwo Naszych klientów oraz użytkowników pragniemy poinformować iż w związku z brakiem dokumentacji w języku niemieckim zasilacze nie są przeznaczone do sprzedaży na rynek niemiecki.

Data dodania: 06.05.2020

Szanowni Państwo!

ADM6012 – partia nr J118Cxx
W trosce o bezpieczeństwo Naszych klientów oraz użytkowników pragniemy poinformować iż zachodzi podejrzenie niespełnienia przez zasilacze ADM6012 nr partii J118Cxx wymagań norm EN 55015:2013 oraz EN 61000-3-2:2014. W związku z powyższym istnieje możliwość zwrotu towaru z tej partii produkcyjnej do MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o.

W celu ustalenia szczegółów zwrotu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 32 44 00 849 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem serwis@mplgroup.pl

Data dodania: 23.01.2020

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby niektórych działów firmy MPL POWER ELEkTRO Sp. z o.o. od 23.01.2020 r. prosimy o zmianę adresu wysyłkowego paczek oraz innej korespondencji w szczególności reklamacji kierowanych pod dotychczasowy adres:

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o. / Serwis MPL GROUP
ul. Floriańska 51A
44-100 Gliwice

na nowy adres:

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o. / Serwis MPL GROUP
ul. Handlowa 13
41-807 Zabrze

Jednocześnie informujemy, iż kierowanie wysyłek pod dotychczasowy adres może spowodować opóźnienie lub brak dostarczenia do prawidłowego adresata.

Link do dokumentacji: Pismo zmiana siedziby.pdf