Informacje dla klientów

Data dodania: 29.10.2021

Szanowni Państwo!

W trosce o bezpieczeństwo Naszych klientów i użytkowników pragniemy poinformować iż zasilacze GPV-100-12 – oznaczenie partii parodukcyjnej GLP2006xxxxxxxxxxxx oraz GPV-150-12N – oznaczenie partii produkcyjnej GLP2005xxxxxxxxxxxx nie spełniają wymogów normy PN-EN 61000-3-2:2014-10 p.7.3a tab.2.

W związku z powyższym istnieje możliwość zwrotu towarów z tych partii produkcyjnych do MPL Power Elektro Sp. z o.o.

W celu ustalenia szczegółów zwrotu proszę o kontakt z p. Łukasz Jaromin (mail: ljaromin@mplpower.pl , tel.: +48 693 961 822)

Data dodania: 23.01.2020

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby niektórych działów firmy MPL POWER ELEkTRO Sp. z o.o. od 23.01.2020 r. prosimy o zmianę adresu wysyłkowego paczek oraz innej korespondencji w szczególności reklamacji kierowanych pod dotychczasowy adres:

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o. / Serwis MPL GROUP
ul. Floriańska 51A
44-100 Gliwice

na nowy adres:

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o. / Serwis MPL GROUP
ul. Handlowa 13
41-807 Zabrze

Jednocześnie informujemy, iż kierowanie wysyłek pod dotychczasowy adres może spowodować opóźnienie lub brak dostarczenia do prawidłowego adresata.

Link do dokumentacji: Pismo zmiana siedziby.pdf