Informacje dla klientów

Data dodania: 06.05.2020

Szanowni Państwo!

ADM6012 – partia nr J118Cxx
W trosce o bezpieczeństwo Naszych klientów oraz użytkowników pragniemy poinformować iż zachodzi podejrzenie niespełnienia przez zasilacze ADM6012 nr partii J118Cxx wymagań norm EN 55015:2013 oraz EN 61000-3-2:2014. W związku z powyższym istnieje możliwość zwrotu towaru z tej partii produkcyjnej do MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o.

W celu ustalenia szczegółów zwrotu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu +48 32 44 00 849 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem serwis@mplgroup.pl

Data dodania: 06.05.2020

Sehr geehrte Damen und Herren!

ADM6012 – Chargennummer J118Cxx
Aus Sorge um die Sicherheit unserer Kunden und Benutzer möchten wir Sie darüber informieren, dass der Verdacht besteht, dass ADM6012-Netzteile mit der Chargennummer J118Cxx die relevanten EU-Anforderungen hinsichtlich der Einhaltung von EN 55015: 2013 und EN nicht erfüllen 61000-3-2: 2014 Standards. Daher ist es möglich, die Waren aus dieser Produktionscharge an MPL POWER ELEKTRO Sp. Z o.o.

Data dodania: 23.01.2020

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianą lokalizacji siedziby niektórych działów firmy MPL POWER ELEkTRO Sp. z o.o. od 23.01.2020 r. prosimy o zmianę adresu wysyłkowego paczek oraz innej korespondencji w szczególności reklamacji kierowanych pod dotychczasowy adres:

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o. / Serwis MPL GROUP
ul. Floriańska 51A
44-100 Gliwice

na nowy adres:

MPL POWER ELEKTRO Sp. z o.o. / Serwis MPL GROUP
ul. Handlowa 13
41-807 Zabrze

Jednocześnie informujemy, iż kierowanie wysyłek pod dotychczasowy adres może spowodować opóźnienie lub brak dostarczenia do prawidłowego adresata.

Link do dokumentacji: Pismo zmiana siedziby.pdf