Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy oraz wsparcie działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 poprzez wprowadzenie na rynek sygnalizacji świetlnej MV-CV19 informującej o osiągnięciu maksymalnej liczby osób.

Nazwa beneficjenta: MPL POWER ELEKTRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.

Wartość projektu ogółem: 935 498,85 zł

Wartość projektu: 751 890,38 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 639 106,82 zł

Krótki opis projektu: Podstawowym celem projektu jest utrzymanie oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez rozszerzenie dotychczasowej oferty produktowej o nowy produkt, jaką jest innowacyjny w skali kraju system sygnalizowania o osiągnięciu maksymalnej liczby osób w danym pomieszczeniu. Realizacja tego celu ma się również opierać o zapobieżeniu przymusowej redukcji etatów, która jest bezpośrednim wynikiem pandemii COVID-19, jak również wsparcia osób bezrobotnych w województwie śląskim poprzez utworzenie 2 nowych miejsc pracy.

Zakładane efekty, głównie korzyści: wdrożenie innowacji marketingowej pod postacią nowej marki produktowej MV-CV19. Wdrożenie tego rozwiązania pozwoli na postrzeganie spółki MPL Power Elektro jako podmiotu wspomagający walkę z koronawirusem.

Tytuł projektu: Inteligentny, skalowalny akumulator oparty na technologii litowo-jonowej do zastosowań w przemysłowych układach magazynowania energii, zasilania i podtrzymania zasilania.

Nazwa beneficjenta: MPL POWER ELEKTRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji: 01.10.2020 r. – 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 1 288 796,58 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 794 427,21 zł

Krótki opis projektu: Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji inteligentnych, skalowalnych akumulatorów opartych na technologii litowo-jonowej mającej zastosowanie w trzech kluczowych obszarach, a mianowicie przemysłowych układach magazynowania energii, zasilania oraz podtrzymania zasilania. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu stworzenie i przetestowanie zestawu prototypów skalowalnych akumulatorów litowo-jonowych.

Zakładane efekty, głównie korzyści: Na bazie uzyskanych rezultatów opracowana zostanie technologia wytwarzania znacząco ulepszonych akumulatorów. Wnioskodawca dokona samodzielnego wdrożenia rezultatów projektu we własnej działalności gospodarczej. Opracowana technologia pozwoli na wprowadzenie na rynek innowacyjnego na skalę europejską produktu o nowych właściwościach oraz podwyższonych parametrach użytkowych.