Název projektu: Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a podpora aktivit zaměřených na boj proti šíření viru COVID-19 uvedením semaforu MV-CV19 na trh informujícího o dosažení maximálního počtu lidí.

Jméno příjemce: společnost s ručením omezeným MPL POWER ELEKTRO

Zdroj financování:Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci regionálního operačního programu vojvodství Śląskie na období 2014–2020

Období realizace: 01.07.2020 r. – 30.06.2021 r.

Celková hodnota projektu: 935 498,85 zł

Hodnota projektu: 751 890,38 zł

Příspěvek z evropských fondů: 639 106,82 zł

Krátký popis projektu: Hlavním cílem projektu je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti podniku žadatele rozšířením aktuální nabídky produktů o nový produkt, což je inovativní signalizační systém v národním měřítku k dosažení maximálního počtu lidí v dané místnosti. Realizace tohoto cíle je také založena na prevenci nuceného snižování počtu pracovních míst, které je přímým důsledkem pandemie COVID-19, a také na podpoře nezaměstnaných ve vojvodství Śląskie vytvořením 2 nových pracovních míst.

Předpokládané efekty, hlavně výhody:implementace marketingové inovace v podobě nové produktové značky MV-CV19. Implementace tohoto řešení umožní MPL Power Elektro vnímat jako entitu podporující boj proti koronaviru.

 

Název projektu: Inteligentní, škálovatelná baterie založená na lithium-iontové technologii pro použití v průmyslových systémech skladování energie, napájení a zálohování.

Jméno příjemce: MPL POWER ELEKTRO sp. z o.o.

Zdroj financování: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Śląskiego na lata 2014-2020

Období implementace: 01.10.2020 r. – 30.09.2023 r.

Hodnota projektu: 1 288 796,58 zł

Příspěvek evropských fondů: 794 427,21 zł

Stručný popis projektu: Cílem projektu je vyvinout technologii pro výrobu inteligentních, škálovatelných baterií založenou na lithium-iontové technologii použitelnou ve třech klíčových oblastech, jmenovitě průmyslové systémy pro skladování energie, napájení a zálohování energie. Cíle projektu bude dosaženo prováděním výzkumných a vývojových prací zaměřených na vytvoření a testování sady prototypů škálovatelných lithium-iontových baterií.

Očekávané efekty, hlavně výhody: Na základě získaných výsledků bude vyvinuta technologie pro výrobu výrazně vylepšených baterií. Žadatel bude samostatně implementovat výsledky projektu ve svém vlastním podniku. Vyvinutá technologie umožní uvést na trh inovativní produkt v evropském měřítku s novými vlastnostmi a vylepšenými parametry výkonu.