Szanowni Klienci!

Otrzymaliśmy informację o tym, że zarząd firmy LED Labs sp. z o.o. rozsyła do Klientów informacje dotyczące sporu, który toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie pomiędzy tą firmą, a firmą MPL POWER ELEKTRO sp. z o.o.

Pragniemy poinformować, że informacje te są nieścisłe, wprowadzają Państwa w błąd co do faktycznego stanu sprawy oraz naruszają dobre imię i wizerunek MPL POWER ELEKTRO.

Apelujemy aby z oceną zasadności roszczeń poczekać do prawomocnego rozstrzygnięcia sporu przez sąd, w tym również pozwów skierowanych przez naszą spółkę przeciwko firmie Led Labs Sp. z o.o. Zachęcamy również do przeczytania informacji poniżej, w której prezentujemy nasze stanowisko.

Po pierwsze, produkty SU2, GR2, SU1, GR3, SU3, GR1 marki MW Lighting nie są kopią produktów A, B, D, G, Y, Z marki LUMINES Lighting. Nie są także kopią jakichkolwiek innych produktów oraz uzyskały prawo z rejestracji jako wzór przemysłowy wydane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja o udzieleniu prawa jest do wglądu na życzenie w siedzibie firmy.

Profile MW Lighting posiadają inny przekrój oraz różnią się wieloma cechami technicznymi korzystnymi z punktu widzenia ich użytkowania takimi jak:

  • przełomowy system montażu klosza,
  • zredukowany układ wewnętrznych wypustów zapewniający lepszą emisję światła i umożliwiający użycie szerszej taśmy LED,
  • zewnętrzne żebrowanie zwiększające odprowadzanie ciepła skutkujące tym, że profile i klosze się nie odkształcają i nie odbarwiają,
  • centralny rowek na wewnętrznej powierzchni podstawy ułatwiający montaż profilu.

Wszelkie insynuacje, iż nasza spółka oferuje kopie innych produktów oraz każda informacja naruszająca dobre imię MPL POWER ELEKTRO i zasady uczciwej konkurencji będą przez nas ścigane na gruncie prawa.

Po drugie, wobec postanowień Sądu Okręgowego w Warszawie zostały wniesione środki odwoławcze, gdyż w naszej ocenie zabezpieczenie udzielone przez sąd jest niezasadne.

Po trzecie, wobec ww. profili LUMINES ucieleśniających wzory wspólnotowe zostały wdrożone procedury unieważnieniowe. W naszej ocenie istnieją bowiem poważne przesłanki nieważności tych wzorów co powoduje niezasadność kierowanych do nas roszczeń. Poniżej znajdują się linki do rejestru EUIPO zawierające wpis o złożeniu wniosków o unieważnienie wzorów.

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002146803-0001
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002146803-0002
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002146803-0003
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002761213-0012
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002761213-0014
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002761213-0015
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002761213-0016